Шилэн данс 2015

08 1-р сар 2016 Author :  

ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ1.

ТЕНДЕР, ХУДАЛДАН АВАЛТ2.

 • 1. Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан /6.4.3/ (7 хоногийн дотор)

  • 2015 оны 1-р сар  ТУХАЙН САРД ТЕНДЕРТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЯМАР НЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВАГДААГҮЙ
  • 2015 оны 2-р сар  ТУХАЙН САРД ТЕНДЕРТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЯМАР НЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВАГДААГҮЙ
  • 2015 оны 3-р сар  ТУХАЙН САРД ТЕНДЕРТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЯМАР НЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВАГДААГҮЙ
  • 2015 оны 4-р сар  ТУХАЙН САРД ТЕНДЕРТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЯМАР НЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВАГДААГҮЙ
  • 2015 оны 5-р сар  ТУХАЙН САРД ТЕНДЕРТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЯМАР НЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВАГДААГҮЙ
  • 2015 оны 6-р сар  ТУХАЙН САРД ТЕНДЕРТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЯМАР НЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВАГДААГҮЙ
  • 2015 оны 7-р сар  ТУХАЙН САРД ТЕНДЕРТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЯМАР НЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВАГДААГҮЙ
  • 2015 оны 8-р сар  ТУХАЙН САРД ТЕНДЕРТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЯМАР НЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВАГДААГҮЙ
  • 2015 оны 9-р сар  ТУХАЙН САРД ТЕНДЕРТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЯМАР НЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВАГДААГҮЙ
  • 2015 оны 10-р сар  ТУХАЙН САРД ТЕНДЕРТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЯМАР НЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВАГДААГҮЙ
  • 2015 оны 11-р сар  ТУХАЙН САРД ТЕНДЕРТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЯМАР НЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВАГДААГҮЙ
  • 2015 оны 12-р сар  ТУХАЙН САРД ТЕНДЕРТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЯМАР НЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВАГДААГҮЙ
   
 • 2. Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг (7 хоногийн дотор)

   

БАЙГУУЛЛАГА3.

  • 1. Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан (Хагас жилийн тайланг 8 дугаар сарын 15-ны дотор, жилийн эцсийн тайланг дараа оны 04 дүгээр сарын 25-ны дотор)

   2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ЯМАР НЭГЭН ХАНДИВ, ТУСЛАМЖ АВААГҮЙ
  • 2. Төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр /6.4.8/(7 хоногийн дотор)

    
   • 2015 оны 1-р сард аливаа шийдвэр гараагүй
   • 2015 оны 2-р сард аливаа шийдвэр гараагүй
   • 2015 оны 3-р сард аливаа шийдвэр гараагүй
   •   2015 оны 4-р сар 1. Тушаал  2. Тушаал  3. Тушаал
   • 2015 оны 5-р сард аливаа шийдвэр гараагүй
   •  2015 оны 6-р сар 1. Тушаал
   • 2015 оны 7-р сард аливаа шийдвэр гараагүй
   • 2015 оны 8-р сард аливаа шийдвэр гараагүй
   •  2015 оны 9-р сар 1. Тушаал  2. Тушаал
   • 2015 оны 10-р сард аливаа шийдвэр гараагүй
   • 2015 оны 11-р сард аливаа шийдвэр гараагүй
   • 2015 оны 12-р сард аливаа шийдвэр гараагүй
  • 3. Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж авч буй ажиллагсад

   

   

  Ражив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэрлэл Урлалын Политехник Коллеж нь 1966 онд байгуулагдсан. 52 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж буй хоёр дахь удаагаа магадлан итгэмжлэгдсэн төрийн өмчийн сургууль юм.

  Холбоо барих

  Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 10-р хороо, Ногоон нуурын гудамж Үйлдвэрлэл Урлалын Политехник Коллеж


  Утас: 

  Сургалтын алба +(976) 8311-0201

  Нийгмийн түншлэл +(976) 8311-0203

  Нийгмийн ажилтан +(976) 8311-0211

  FAX: 11350209

  Имэйл: info@pas.mn

  We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree